Datum a čas: 08.11.2019, 13:00 – 19:00,

Místo konání: GastroCentrum Moravia Přerov, Optiky 3122/4b Přerov.

Vážené kolegyně a kolegové,

letos by oslavil 70 let prim. MUDr. Pavel Zíma, který pracoval dlouhá léta jako primář Kožního oddělení Nemocnice Přerov.

Srdečně Vás zveme na přednáškové odpoledne s postgraduální tématikou pořádané v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. Akce je ohodnocena 6 kredity.

Diskutovaná témata budou věnována lymfologii, angiologii, dermatovenerologii, ortopedii, chirurgii, plastické chirurgii, alergologii a právní problematice ve zdravotnictví.

Poplatek: 400,- Kč se hradí na místě

Odborný garant akce: prim. MUDr. Jana Kafková

Přihlášky k pasivní účasti posílejte do 06.11.2019 na mail: info@dlcentrum.cz

Odborný program:

13:00 – 13:30               Registrace

13:30 – 13:35               Zahájení odborného sympozia

13:35 – 13:55                Mgr., Mgr., Bc. P. Zímová, LL.M

                                       Novinky ve zdravotnickém právu I

13:55 – 14:15                Mgr. Ivo Večeřa

                                       Novinky ve zdravotnickém právu II

14:15 – 14:45                MUDr. Michal Vallo

                                       Zajímavosti z venerologie

14:45 – 15:05                MUDr. Božena Kalabusová

                                       Antihistaminika

15:05 – 15:25                Přestávka na kávu

15:25 – 15:45                MUDr. Peter Dulanský

                                       Novinky v angiologii 2019

15:45 – 16:05                Jana Motyková, DiS.

                                       Nutrice v lymfologii

16:05 – 16:25                prim. MUDr. Jana Kafková

                                       Novinky v lymfologii 2019

16:25 – 16:45                Přestávka na kávu

16:45 – 17:15                prim. MUDr. Mgr. T. Kocourek, MBA

                                       Ortopedie nohy pro neortopedy

17:15 – 17:35                MUDr. Hana Palčáková

                                       Maligní melanom z pohledu

                                       plastického chirurga

17:35 – 17:55                MUDr. Petr Hasala, Ph.D.

                                       Novinky v kýlní chirurgii

17:55 – 18:15                MUDr. et MUDr. Pavel Valerián

                                       Kaziustiky z patologie

18:15 – 18:35                prim. MUDr. Mgr. V. Boháč, MHA

                                       HPV infekce v gynekologii

18:40 – 19:00               diskuse, ukončení sympozia, raut

Spolupracujeme s pojišťovnami

vzp_logo
zpmv_logo
vozp_logo
cpzp_logo
ozp_logo
rbp_logo
zps_logo