DL Centrum s.r.o.

 

Obchodní firma: DL Centrum s.r.o.
Spisová značka: C65609 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Na Zábraní 212/46, Přerov IV – Kozlovice, 750 02 Přerov
Provozovna: Kratochvílova 143/13, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Obor zdravotní péče: Dermatovenerologie (404)
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: masérské, rekondiční a regenerační služby, poskytování zdravotních služeb
Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M., jednatel
IČO: 04920295
DIČ: CZ04920295
IČZ: 92429000
IČP: 92429001
ID DS: se6rk3t
Mobil: +420604312099 ambulance
+420733297651 lymfologie
E-mail: info@dlcentrum.cz
Webové stránky: www.dlcentrum.cz
Číslo účtu: 2112831430/2700, UniCredit bank

Lékaři :

Prim. MUDr. Jana Kafková, MSc.

Dermatovenerologie
Lymfologie

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2008
 • Specializovaná způsobilost v oboru: Dermatovenerologie 2013
 • Speciální odborná způsobilost: Komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže 2011
 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů vydaný ČLK
 • Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, pro výkon funkce lektora v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru dermatovenerologie
 • Stáže: v České republice i v zahraničí
 • Spolupráce: Reaginta s.r.o. Přerov, Centrum žilní chirurgie Kojetín, PH Chirclinicum s.r.o. Přerov, GIA Clinic s.r.o. Prostějov, Sanoderma s.r.o. Kroměříž, Derma Health s.r.o. Prostějov, Kožní oddělení Vojenské nemocnice Olomouc, Klinika nukleární medicíny FN Ostrava, Oddělení Nukleární medicíny Nemocnice Přerov o.z., Nemocnice Přerov o.z. a s odbornými lékaři nejen v Olomouckém kraji.
 • Publikační aktivita: v recenzovaných impaktovaných i neimpaktovaných časopisech
 • Další vzdělávání v dermatovenerologii a lymfologii, přednášková činnost se zaměřením na lymfedém a choroby vlasů
 • Zaměření v dermatologii:
  • lymfologie, dermatologická angiologie a flebologie
  • dermatologická alergologie, parazitologie a virologie
  • pigmentové névy, akné, choroby vlasů a nehtů
  • dermatologická chirurgie a kapilaroskopie
  • fototerapie kožních chorob

MUDr. Alena Hrouzková

Dermatovenerologie, Lymfologie

Všeobecné sestry:

Jarmila Skopalová

všeobecná sestra (S3)

Janka Horáčková

všeobecná sestra (S2)

Spolupracujeme s pojišťovnami

vzp_logo
zpmv_logo
vozp_logo
cpzp_logo
ozp_logo
rbp_logo
zps_logo