MUDr. Jana Kafková

Dermatovenerologie, Lymfologie

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2008
 • Specializovaná způsobilost v oboru: Dermatovenerologie 2013
 • Speciální odborná způsobilost: Komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže 2011
 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů vydaný ČLK
 • Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, pro výkon funkce lektora v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru dermatovenerologie
 • Stáže: v České republice i v zahraničí
 • Spolupráce: Reaginta s.r.o. Přerov, Centrum žilní chirurgie Kojetín, PH Chirclinicum s.r.o. Přerov, GIA Clinic s.r.o. Prostějov, Sanoderma s.r.o. Kroměříž, Derma Health s.r.o. Prostějov, Kožní oddělení Vojenské nemocnice Olomouc, Klinika nukleární medicíny FN Ostrava, Oddělení Nukleární medicíny Nemocnice Přerov o.z., Nemocnice Přerov o.z. a s odbornými lékaři nejen v Olomouckém kraji.
 • Publikační aktivita: v recenzovaných impaktovaných i neimpaktovaných časopisech
 • Další vzdělávání v dermatovenerologii a lymfologii, přednášková činnost se zaměřením na lymfedém a choroby vlasů
 • Zaměření v dermatologii:
  • lymfologie, dermatologická angiologie a flebologie
  • dermatologická alergologie, parazitologie a virologie
  • pigmentové névy, akné, choroby vlasů a nehtů
  • dermatologická chirurgie a kapilaroskopie
  • fototerapie kožních chorob

MUDr. Michal Vallo

Dermatovenerologie, Lymfologie

 • Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lékařská fakulta v Martině 2015
 • Sekundární lékař na Kožním oddělení Vojenské nemocnice Olomouc
 • Stáže: domácí i zahraniční
 • Spolupráce: Kožní oddělení Vojenské nemocnice Olomouc
 • Publikační aktivita: v recenzovaných impaktovaných i neimpaktovaných časopisech
 • Další vzdělávání v dermatovenerologii a lymfologii, přednášková činnost
 • Zaměření v dermatologii:
 • poradna pro bércové vředy a nehojící se kožní rány
 • pigmentové névy, prevence a diagnostika kožních novotvarů
 • atopický ekzém, lupénka a obličejové dermatózy
 • dermatologická chirurgie
 • venerologie

Petra Mlčáková

Všeobecná sestra, certifikovaná lymfoterapeutka

 • Střední zdravotnická škola, Hranice na Moravě, maturitní zkouška 2001
 • Certifikovaný kurz – Techniky mízní drenáže, NCO NZO Brno 2017
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra, vydané MZ ČR
 • Přednášková činnost se zaměřením na lymfedém
 • Edukace pacientů s lymfedémem, otoky a bércovými vředy
 • Vedoucí sestra poradny pro bércové vředy a nehojící se kožní rány
 • Stáže na dermatovenerologických a chirurgických odděleních v České republice

Spolupracujeme s pojišťovnami

vzp_logo
zpmv_logo
vozp_logo
cpzp_logo
ozp_logo
rbp_logo
zps_logo